San Diego

<<Previous | Photo Roll | Next>>

4 of 93 photos / 2009.02.14

Seagulls at Coronado Bridge, San Diego photo

Seagulls at Coronado Bridge

7.4 mm - 1/160 sec at f / 4.0